Aanbod

Wij werken vanuit veiligheid en vertrouwen. Met deze basis creëren we de rust om stil te staan bij wat er aan de orde is. Het is als schakelen in een auto: eerst het gas loslaten, koppelen en van daaruit met energie weer verder.

Een compact MD-programma in zeven stappen met een doorlooptijd van drie maanden.

MD programma Kijken door de systemische bril

Stap 1: Intake met de opdrachtgever, waarin we samen de vraag verkennen. We snijden het programma op maat en maken samen een goede planning en logistiek voor de opleiding.

Stap 2: Inleidend college voor alle deelnemende leidinggevenden om te leren ‘Kijken met de systeembril’.

Stap 3: Leergesprek in drietallen waarin je concreet aan de slag gaat met je eigen systeem. Zo leer je werkenderwijs de principes toe te passen.  

Stap 4: Twee workshops in kleine groepen, waarin ieder aan de slag gaat met praktijksituaties die belemmerend werken in het systeem. Je leert naar je eigen aandeel te kijken en van daaruit te zoeken naar de mogelijkheden die jij hebt om  het systeem te beïnvloeden.  Met een trainingsacteur – die je als geen ander op je gemak weet te stellen en exact de rol kan neerzetten van degene waar jij moeite mee hebt – oefen je nieuwe vaardigheden.

Stap 5: Twee keer een half uur persoonlijke coaching. Daarin verdiepen we samen met jou je situatie. We helpen je om je inzichten te vertalen naar de praktijk en helpen je om op je eigen gedrag te reflecteren.

Stap 6: Afsluitend college voor alle deelnemers met onderwerpen uit de systeemleer die aansluiten op de thema’s die in het traject naar boven zijn gekomen.

Stap 7: Vanuit de eigen organisatie wordt een schriftelijke evaluatie verstuurd waarin alle betrokkenen feedback kunnen geven. Daarmee kunnen wij onze rol in het systeem beschouwen en blijven leren. Daarna heffen we het glas en blikken we gezamenlijk terug op het traject.